ทำยังไงดีถ้าวันนี้คุณต้องตกงานแบบไม่ทันตั้งตัว - วันดีดี

ทำยังไงดีถ้าวันนี้คุณต้องตกงานแบบไม่ทันตั้งตัว

8 สิ่งให้รีบทำ หากมีความเสี่ยง “ต้องตกงาน” ช่วง

วัยกลางคน

ด้วยสภาพเศรษฐกิจแบบนี้หลายคนคงจะหวั่นกับความเสี่ยง

ที่จะตกงาน

หรือถูกเลิกจ้างเป็นอย่างมาก หรือแม้แต่บางคนที่ตัดสินใจ

ลาออกจากเองเพราะรู้สึกไม่มีความสุขกับการทำงาน

แต่ก็ต้องมานั่งกลุ้มใจทีหลังกับค่าใช้จ่ายและภาระหนี้สิน

ที่แบกไว้วันนี้เราจะมาบอกสิ่งที่ต้องทำ หลังจากออก

จากงาน หรือถูกเลิกจ้าง ว่าควรทำทำอย่างไรต่อไป

1) ตรวจสอบสภาพการเงินของคุณ เมื่ออยู่ในสถานะว่างงาน

การตรวจสอบสภาพการเงินของคุณ ในปัจจุบันจึงเป็นสิ่งสำคัญ

คุณต้องคำนวณถึงรายจ่ายและภาระหนี้สินที่ต้องจ่ายทุกเดือน

และมองหารายได้ที่ยังเหลืออยู่ว่าเพียงพอหรือไม่อย่างไร

เพื่อที่คุณจะได้เตรียมตัวและรับมือกับสถานการณ์การเงิน

ของคุณได้ถูกต้อง

รายจ่ายไหนที่ไม่จำเป็นก็ให้เอาออกไป เพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย

ให้สมดุลกับการเงินปัจจุบัน

2) ติดต่อประกันสังคม หากคุณว่างงาน สิ่งแรกที่จะต้องทำ

คือการจัดการเรื่องประกันสังคม ให้เรียบร้อย

ไม่ว่าจะว่างงาน จากการลาออกเองหรือถูกไล่ออก

ต้องรีบไปติดต่อสำนักงานประกันสังคมเพื่อ รักษาสิทธิและ

ประโยชน์ที่เราพึงจะได้รับ

3) เคลียร์เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับเรื่องเงินกองทุน

สำรองเลี้ยงชีพหากคุณเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

คุณก็จะได้ประโยชน์จากเงินสะสม

โดยสามารถรับเป็นเงินก้อนได้เวลาออกจากงานก็จะมีเงิน

ก้อนไว้สำรองเลี้ยงชีพ

แต่หากคุณยังไม่ได้จำเป็นที่จะใช้เงินก้อนนี้

ก็อาจจะคงเงินไว้ในระบบก่อนเพื่อรอโอนย้ าย

ไปยังกองทุนของบริษัทใหม่ในอนาคต

แต่หากคุณออกจากกองทุนโดยที่ยังไม่เกษียณอายุคุณอาจ

จะเสียผลประโยชน์จากเงินสมทบที่จะได้รับไม่เต็มจำนวน

ดังนั้นควรศึกษาเงื่อนไขต่างๆ อย่างละเอียด

เพื่อไม่ให้เสียเปรียบผลประโยชน์ที่คุณควรจะได้รับ

4) เปลี่ยนพฤติกรรมการใช้เงิน หลังจากตรวจสอบ

การเงินของคุณเรียบร้อยแล้ว คุณจะทราบถึง ทิศทางการเงินของคุณ

ระหว่างรายได้กับรายจ่าย แน่นอนว่ารายได้ของคุณลดลงดังนั้นสิ่งที่ต้องทำคือ

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้เงินอย่างเร่งด่วน

ต้องลดรายจ่ายที่ฟุ่มเฟือยออกไปให้หมด

และจ่ายให้น้อยลงสำหรับ สิ่งที่จำเป็นในส่วนของค่าใช้จ่าย

หรือภาระหนี้สินที่คุณต้องจ่ายนั้น

ให้เลือกลดเป็นอันดับสุดท้ายเพราะมันจะมีผลกระทบต่อ

เครดิตและความน่าเชื่อถือของคุณเป็นการเรียงลำดับความ

สำคัญในการเลือกที่จะใช้จ่ายนั่นเอง

5) มองหางานใหม่ หลายคนเมื่อว่างงาน

ก็มักจะรีบเร่งหางานใหม่ทันที โดยที่ไม่ได้มองถึง

ความชอบของงานจริงๆกลายเป็นว่าทำได้ไม่นาน

ก็ต้องลาออกมาหางานใหม่อีกเหมือนเดิมแน่นอน

ว่าการหางานที่ชอบทำแล้วมีความสุข

กับเพื่อนร่วมงานและสภาพแวดล้อมที่ทำงานดีๆ

รวมถึงผลตอบแทนที่น่าพอใจนั้นหาย ากยิ่งกว่าการงมเข็มในมหาสมุทร

การจะทำงานและอยู่กับมันให้ได้นานๆก็ขึ้นอยู่กับ 3 ปัจจัยหลัก คือ

เนื้อหาของงาน รายได้ และผู้ร่วมงาน

หากใครมีความพอใจต่อสิ่งเหล่านี้ได้ 2 ใน 3 อย่าง

ก็จะสามารถทำงานนั้นได้อย่าง ย าวนาน และไม่ต้องเปลี่ยนงานบ่อยๆ

ดังนั้นเราควรที่จะมองหาสิ่งที่ตรงกับความต้องการ

ของตัวเองและสามารถอยู่กับมันได้นานๆ

โดยที่ไม่ต้องกลับมาตกอยู่ในสถานะว่างงานอีก

6) เก็บรักษาเงินก้อน หากว่างงาน และได้เงินก้อน

อย่าเพิ่งรีบร้อนใช้เงินเงินก้อนนี้ หรือแม้แต่ จะนำไปปลดหนี้

เพื่อหวังลดภาระหนี้สินวิธีที่ดีที่สุดที่จะจัดการกับเงิน

ก้อนนี้อย่างชาญฉลาด คือการนำเงินก้อนนี้มาแบ่งสรรปันส่วน

จัดสรรเงินเพื่อให้เพียงพอต่อการดำรงชีพและการจ่ายคืนหนี้

ได้ตามกำหนดไว้ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

ค่าบ้าน ค่างวดรถ ค่าบัตรเครดิต และอื่นๆ

คุณควรที่จะกันเงินสำรองนี้รวมถึงเงินส่วนอื่นๆ

ที่จะทำให้คุณสามารถใช้

ชีวิตได้ตามปกติไปอีก 6 เดือนเป็นอย่างน้อย

เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะสามารถอยู่ได้อย่างปกติ

จนกว่าจะหางานใหม่ทำได้

7) ทำงานฟรีแลนซ์ หลายคนมีความฝันที่อยากจะทำงานอิสระ

ไม่ต้องไปเป็นลูกน้องรับคำสั่งจากใคร

หรือคอยรองรับอารมณ์ใคร แต่ก็ใช่ว่าทุกคนจะเป็นได้

อย่างที่หวังด้วยเหตุผลเรื่องความมั่นคง

และความแน่นอนของรายได้ จึงทำให้หลายคนไม่กล้าที่

จะออกมาใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองต้องการ

ดังนั้นเวลาว่างงาน จึงเป็นโอกาสสำคัญที่จะทำให้เราได้ลองทำ

ในสิ่งที่อย ากจะทำและยังเป็นการหารายได้ให้ตัวเองโดยอาจจะ

เริ่มจากรับงานฟรีแลนซ์เล็กๆที่สามารถทำคนเดียวได้

และเมื่อพบลู่ทางจะได้สามารถนำมาเป็นอาชีพหลักที่สร้าง

รายได้หลักให้กับเราโดยที่ไม่ต้องกลับไป

เป็นพนังงานเงินเดือนอีกต่อไป

8) พัฒนาตัวเองอยู่เสมอ ถึงแม้ว่าเรากำลังตกอยู่ใน

สถานะคนว่างงาน ก็ใช่ว่าเราจะต้องปล่อยเวลาทิ้งไป

ให้เปล่าประโยชนหรือตระเวนหาแต่งานใหม่จนลืม

ไปว่าสิ่งสำคัญอีกอย่างในการที่จะเริ่มต้นการทำงานใหม่ คือ

ศักยภาพที่สูงขึ้นของเราเองเราควรมีการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ

โดยเฉพาะเรื่องของภาษาต่างประเทศหรือ

ทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการทำงาน

ในทุกสายงานปัจจุบันไปแล้วนอกจากนี้

การพัฒนาศักยภาพตัวเองในด้านวิชาชีพตามความต้องการ

ในสายงานที่จะทำก็จำเป็นและมีผลต่อการพิจารณารับเรา

เข้าทำงานเป็นอย่างมาก

…เราจึงไม่ควรปล่อยช่วงเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์

ใช้เวลาที่ว่างงานนี้แหละ มองหาโอกาสพัฒนาตัวเอง

เพื่อเตรียมพร้อมกับการทำงานในอนาคต

Related Posts

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *