แม่นจนขนลุก เลขท้ายบัตรประชาชน บอกนิสัยภายในลึกๆ ของคุณ - วันดีดี

แม่นจนขนลุก เลขท้ายบัตรประชาชน บอกนิสัยภายในลึกๆ ของคุณ

ตรงมั้ยถามใจดู “เลขท้ายบัตรประชาชน” บอก “นิสัยลึกๆ”

วันนี้เราจะพาไปดูดวงกับ เลขตัวสุดท้ายของบัตรประชาชน

ประจำตัวของเรานั้นเอง ต้องบอกก่อนเลยว่าเรื่องราวนี้เป็น

ความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณ จะแม่นหรือไม่แม่น

แล้วแต่ส่วนบุคคล แต่ขอบอกเลยว่าแม่นแน่นอน จะแม่น

ขนาดไหนไปดูกัน

เลข 1

แสดงถึงความเด็ดเดี่ยว กล้าทำ กล้าแสดงออก เป็นผู้นำใน

หน้าที่การงานอยู่ในจำพวกแนวหน้า และบางครั้งถูกคนอื่นมา

ขอความช่วยเหลือทั้งทรัพย์สินเงินทอง และคำปรึกษาอยู่ตลอดเวลา

จนทำให้ไม่เป็นตัวของตัวเองเท่าที่ควรแต่หากไม่พอใจใครแล้ว

เขาจะไม่สนใจเลยเด็ดข าด เป็นจำพวกหยิ่งในศักดิ์ศรี ฆ่ าได้

หย ามไม่ได้ ไม่ยอมก้มหัวเพื่อลดศักดิ์ศรีให้ใคร หากจำเป็นจริง ๆ

ยอมให้ได้เพียงกายเท่านั้น จะมีนิสัยละเอียดอ่อนในเรื่องความรัก

หมดเปลืองเท่าไหร่ก็ยอมเพื่อความรัก ในอนาคตหากเป็นนักธุรกิจ

จะประสบความสำเร็จและสามารถทำงานได้ดีทุกแขนง

เลข 2

แสดงถึงความสำเร็จความอบอุ่นจากมิตร-บริวาร แต่บางครั้ง

ไม่ค่อยมีความเด็ดข าดไปบ้าง เป็นคนที่ไม่ชอบอยู่คนเดียว

หากจะลงทุนทำธุรกิจถ้าได้ร่วมทำกับคนอื่นจะดีกว่าทำคนเดียวจะมี

เสน่ห์กับเพศตรงข้ามเป็นที่รักใคร่ของเหล่าเพื่อนฝูง แต่บางครั้ง

จะโดนอิจฉาอยู่บ่อย ๆ เพราะเสน่ห์ดีเกินไป ตามเลขศาสตร์บ่ง

บอกว่าหากจะให้ทำงานสำเร็จโด่งดังมีชื่อเสียง จะต้องทำงาน

ร่วมกับคู่ครองตนเองวัยกลางคนจะได้มีความสุขกับครอบครัว

ฐานะดีมีความสบายตามลำดับ

เลข 3

แสดงถึงความทุกข์ใจ จะมีปัญหาเรื่องต่าง ๆ ผ่านเข้ามาในชีวิต

อยู่เรื่อยๆ หากจิตใจไม่เข้มแข็งจะทำให้ทุกข์ใจไม่สบายกาย

อยู่เรื่อยไป และจะต้องเพิ่มการเอาใจใส่คู่ครองและครอบครัว

ให้มากกว่าเดิม ระวังจะมีปัญหากับบุคคลที่ 3 เข้ามาสร้างความ

แตกแยกในครอบครัว หมายเลข 3 นี้เป็นเลขแห่งเงารัก เงาร้าง

ถ้าจะลงทุนทำธุรกิจไม่ควรที่จะร่วมหุ้นหรือไว้ใจบริวารให้มากนัก

อย่าเป็นนักบุญให้ผู้อื่นจนเกิดเป็นความทุกข์ให้กับตนเองและหาก

ช่วยเหลือใครแล้วจะหวังผลคืนได้ย า ก เพราะหมายเลข 3 เป็น

เลขของผู้ให้ ๆ อย่างเดียว แต่เมื่อผ่านปัญหาทั้งปวงไปแล้วอีก

ไม่นานจะมีความสุขความสบายกับครอบครัว

เลข 4

แสดงถึงเลขแห่งจักรพรรดิ์ จะมีคนคอยเป็นห่วง จะเป็นที่รัก

ใคร่ของผู้สูงอายุแต่จะมีความเหน็ดเหนื่อยมากอยู่เหมือนกัน

เพราะคำว่า “แม่ทัพ” ก็รู้ความหมายอยู่แล้วไม่มีแม่ทัพคนใด

ไม่มีผลงานแล้วจะได้เป็นแม่ทัพหรอกน่ะ แต่หมายเลข 4 เป็น

เลขแห่งความสำเร็จความยิ่งใหญ่ ความก้าวหน้า ความท้าทาย

หากจะให้มีความเจริญก้าวหน้าเร็วๆ ก็ต้องกล้าทำกล้าแสดงออก

กล้าตัดสินใจ แต่ระวังจะมีเพศตรงข้ามหลงรัก และเข้ามาขอ

สวามิภักดิ์ด้วยและไม่ต้องเป็นห่วงจะทำอะไรก็จะมีคนคอยสรรเสริญ

เยินยอ แต่ก่อนที่จะมีการเยินยอก็จะมีการติฉินนินทาก่อน หากอด

ทนไม่สนใจไม่แคร์ความรู้สึกของคนอื่นได้ละก็ชีวิตนี้รวยใจสบาย

กายอย่างแน่นอน

เลข 5

แสดงถึงเลขแห่งเวทมนต์และเสน่ห์หากับเพศทั่วไป มีความหยิ่ง

ทะนงในตัวเอง ยอมก้มหัวให้ผู้อื่นได้แค่กายแต่ใจนั้นไม่ยอมใคร

เป็นที่ปรึกษาผู้อื่นได้ดีแต่ตนเองย ามเดือดร้อน หาใครช่วยปรึกษา

ด้วยนั้นช่างย ากมาก เพราะหมายเลข 5 จะมีความสบายกาย

แต่ทุกข์ใจอยู่เรื่อยเพราะคิดมากจนเกินเหตุและจะเป็นที่รักใคร่

ของญาติมิตรหากดำ เนินธุรกิจเกี่ยวกับเอกสารจะประสบความ

สำเร็จดีมีชื่อเสียง แต่ไม่ว่างานด้านไหน ๆ หมายเลข 5 ทำได้

หมดแต่จะต้องมีเวลาให้กับเรื่องส่วนตัวบ้าง เช่น เรื่องความรัก

อย่าปล่อยให้นานเกินไปจะได้พึ่งพาอาศัยบุตร-บริวาร ในภาย

ภาคหน้าจะมีความพอดีกับชีวิตเกิดความสุขตลอดกาล

เลข 6

แสดงถึงคนที่มีดีอยู่ในตัวแต่ไม่ค่อยยอมนำออกมาใช้ให้เป็น

ประโยชน์ อย่าปล่อยเวลากับความคิดให้มากนัก หมายเลข 6

เสน่ห์อยู่ที่ “เงา” ของตนเอง จะมีคนรักใคร่เอ็นดูทั้งเด็ก

และผู้ใหญ่ แต่ต้องแต่งตัวให้เกิดจุดเด่นแก่ตนเอง และมีจิต

สัมผัสเหนือธรรมชาติ หากได้นั่งสมาธิบำเพ็ญศีลจะมีบารมีสูง

ผู้คนจะรักใคร่เอ็นดูจะทำอะไรก็ล้วนแต่ประสบความสำเร็จดี

ทั้งสิ้น หมายเลข 6 ต้องลดโทนเสียงลงอีกเพราะโทนเสียง

นั้นบ่งบอกถึงอำนาจความยิ่งใหญ่เกินตัว ไม่เพราะแก่ผู้ได้ยิน

ผู้ใหญ่รักใคร่เอ็นดู สนับสนุนในด้านการงาน เมื่อเกิดปัญหาใด ๆ

ตนเองมักจะเอาตัวรอดได้เสมอ จะมีความสุขในบั้นปลาย

เลข 7

อย่าปล่อยเวลาให้เสียไปกับคนอื่นให้มากนักและอย่ายึดติด

อยู่กับที่ เพราะหมายเลข 7 เป็นหมายเลขที่ต้องเดินทาง

เพื่อทำการค้า เป็นไกด์หรือทำงานที่ต้องมีการเจรจาอยู่

ตลอดเวลาจะทำให้ประสบความสำเร็จ ระวังจะมีปัญหาเรื่อง

รัก ๆ ใคร่ ๆ เกิดขึ้นในครอบครัว หรือเรื่องรัก 3 เส้าเกิดขึ้น

ในชีวิตคู่ ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตคุณ ก็ไม่ต้องวิตก

ให้มากนัก เพราะทุกอย่างจะคลี่คลายไปได้ด้วยดี การเงินถึง

จะไม่คล่องบ้างบางครั้ง แต่ก็ไม่ใช่ปัญหา เพราะหมายเลข 7

เป็นเลขที่ส่งลาภผลอยู่เนือง ๆ หากผู้ใดที่ได้หมายเลข 7

และก็ยอมเหนื่อยหน่อยในระยะเริ่มต้น และอีกไม่นานจะมี

ความสุข โชคลาภเพิ่มพูน และจะได้รับความสุขกับ

มิตร-บริวาร

เลข 8

แสดงถึงคนมีบุญบารมี และวาสนาดี มีชื่อเสียงให้คนทั้งหลาย

ได้ประจักษ์แต่ต้องหมั่นเรียนรู้เร่งศึกษาอย่าอยู่นิ่ง กล้าเปิดเผย

กล้าทำกล้าแสดงออก กล้าตัดสินใจ รีบไขว่คว้าแล้วหน้าที่การ

งานที่ทำจะได้ผลดีเป็นที่พอใจ และผู้ใหญ่จะให้ ความช่วยเหลือ

อย่าหลงใหลมัวเมาในกิเลสตัณหาให้มากนักอย่าสนุกจนลืม

ครอบครัวแล้วบั้นปลายชีวิตจะมีฐานะดีเป็น ที่พอใจของวงศ์ตระกูล

มีชื่อเสียงเป็นที่นับถือของคนทั่วไป

เลข 9

แสดงถึงอำนาจ ความยิ่งใหญ่ หากเป็นผู้นำจะเจริญก้าวหน้า

ทำงานด้วยสมองเป็นนักพูด หรือนักบรรย า ยจะมีชื่อเสียงโด่งดัง

แต่หน้าที่ที่เหมาะคือผู้เผยแพร่ศาสนาจะมีผู้คนยกย่องสรรเสริญ

และยังมีจิตสัมผัส เหนือคนทั่วไปบางครั้งสามารถรู้เหตุการณ์

ล่วงหน้า ใครได้หมายเลข 9 จะเป็นผู้อยู่เหนือลิขิตสวรรค์

จะทำอะไรก็สามารถประสบความสำเร็จได้ด้วยตนเอง

เลข 0

เป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตนเองสูง มีคุณธรรมและเมตตาธรรม

จิตใจดีมีความรับผิดชอบสูง ชอบช่วยเหลือผู้อื่น เฉลียวฉลาด

ปราดเปรื่อง มีปฏิภาณในไหวพริบอันยอดเยี่ยม เต็มเปี่ยมไป

ด้วยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปรารถนาการเป็นบุคคลแถวหน้า

และการได้รับความยอมรับนับถือจากผู้คนรอบข้าง จุดอ่อนของ

คุณเป็นคนที่มีโอกาส แต่ต้องพลาดจังหวะดี ๆ ในชีวิตไป

หลายครั้ง ก็เพราะเกิดอาการลังเลกล้า ๆ กลัว ๆ และไม่ชอบเสี่ยง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *